Zo kort als het kan, zo lang als het moet!

Elke cliënt is uniek en heeft zijn eigen unieke klachtenbeeld. In de behandeling zijn wij erop gericht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de cliënt en zijn of haar problematiek. Door zoveel mogelijk aan te sluiten voorkomen we dat een behandeling te kort (te weinig omvattend) of te lang (te veel omvattend) is. Onze therapeuten zijn op de hoogte van de protocollaire behandeling van tal van stoornissen. Wij bepalen op basis van diagnostiek welke onderdelen van welke protocollen zinvol zijn, dit bespoedigt de behandeling.

Onze praktijk kenmerkt zich door een nuchtere werkwijze waarbij wij samen met u zoeken hoe de problemen in elkaar zitten. In onderling overleg worden concrete doelen gesteld waarna wij op basis van onze kennis een concreet therapieplan aan u voorstellen. Wij vinden het belangrijk dat u zelf leert hoe u weer grip kunt krijgen op uw klachten.

Wanneer u acute hulp nodig heeft en wij niet bereikbaar zijn, neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Voor informatie over de tarieven en vergoedingen door verzekeraars in 2016: zie Tarieven.

Let op: Als u voor uw behandeling in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekering, moeten wij in het bezit zijn van een verwijsbrief van een arts. Deze brief kan rechtstreeks via zorgmail door de huisarts aan ons gestuurd worden. Ook kunt u de verwijsbrief in het aanmeldformulier op deze site uploaden of via de post naar het secretariaat sturen: Keppelseweg 4, 7001 CGT Doetinchem of mailen naar info@pkp-psychologen.nl.

 

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Verwijzers kunnen een format voor de verwijsbrief hier downloaden.

Wachttijden:

Onze wachttijd bedraagt momenteel:

Intake volwassenen BGGZ: 2 tot 3 weken
Intake volwassenen SGGZ: 16 tot 18 weken
Intake Kinder & Jeugd: m.i.v. 1 november 2014 is onze praktijk gestopt met de behandeling van kinderen en jeugd