Zo kort als het kan, zo lang als het moet!

Elke cliënt is uniek en heeft zijn eigen unieke klachtenbeeld. In de behandeling zijn wij erop gericht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de cliënt en zijn of haar problematiek. Door zoveel mogelijk aan te sluiten voorkomen we dat een behandeling te kort (te weinig omvattend) of te lang (te veel omvattend) is. Onze therapeuten zijn op de hoogte van de protocollaire behandeling van tal van stoornissen. Wij bepalen op basis van diagnostiek welke onderdelen van welke protocollen zinvol zijn, dit bespoedigt de behandeling.

Onze praktijk kenmerkt zich door een nuchtere werkwijze waarbij wij samen met u zoeken hoe de problemen in elkaar zitten. In onderling overleg worden concrete doelen gesteld waarna wij op basis van onze kennis een concreet therapieplan aan u voorstellen. Wij vinden het belangrijk dat u zelf leert hoe u weer grip kunt krijgen op uw klachten.

Wanneer u acute hulp nodig heeft en wij niet bereikbaar zijn, neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Voor informatie over de tarieven en vergoedingen door verzekeraars in 2019: zie Tarieven.

Let op: Als u voor uw behandeling in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekering, moeten wij in het bezit zijn van een verwijsbrief van een arts. Deze brief kan rechtstreeks via zorgmail (jk.kobussen@zorgmail.nl) of fax (073-5210821) door de huisarts aan ons gestuurd worden. Ook kunt u de verwijsbrief via de post naar het secretariaat sturen: Spoorstraat 2, 5241 EG Rosmalen.

Verwijzers kunnen een format voor de verwijsbrief hier downloaden.

Wachttijden:

Onze wachttijd bedraagt momenteel:

Screening volwassenen BGGZ: 6 weken
Screening volwassenen SGGZ: 6 weken

Wachttijd tot intake: 4 weken

Peildatum: 04-12-2019

Maximum wachttijd:
Zorgaanbieders en verzekeraars hebben bepaald dat de maximale tijd tussen aanmelding en het eerste gesprek 4 weken mag zijn (de zogeheten treeknorm). Tevens is bepaald dat de behandelingswachttijd maximaal 6 weken mag bedragen. Kunnen wij u niet binnen deze termijn zorg verlenen, dan zullen wij dit aan u kenbaar maken en u doorverwijzen naar de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar