Tarieven & Vergoedingen

Vergoeding behandeling

Behandeling vanuit de generalistische basis GGZ (BGGZ) wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De declaratie vindt plaats door middel van declaratie van de zogenoemde prestatie aan het eind van de behandeling. Deze prestatie (kort, middellang, intensief of transitie) bestaat uit de sessies, verslaglegging en eventuele andere activiteiten die nodig zijn voor uw traject en wordt bij uw verzekeraar ingediend. Ook behandeling binnen de specialistische GGZ (SGGZ) wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Zowel binnen de BGGZ als in de SGGZ worden de consulten die deel uitmaken van de behandeling pas na afloop van het behandeltraject gedeclareerd bij uw zorgverzekering. PKP Psychologen heeft contracten afgesloten met alle verzekeraars.

Niet alle behandelingen worden vergoed

Niet alle stoornissen en problemen worden nog vergoed vanuit de basisverzekering. Zo worden aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de zorg voor deze behandelingen zelf moeten betalen, of eventueel vanuit uw aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,00 voor iedereen vanaf 18 jaar, tenzij u zelf vrijwillig voor een hoger eigen risico gekozen heeft. Houdt u daarmee rekening, ook indien u een onvolledige behandeling volgt.

Tarieven

Indien psychologische onderzoek of behandeling niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, of wanneer u of uw werkgever zelf wenst te betalen, gelden onderstaande uurtarieven (prijspeil 2018, wijzigingen voorbehouden).

Generalistische basis GGZ: € 87,00
Specialistische GGZ, psychotherapie en klinische psychologie: € 105,00
Psychologisch onderzoek: Op aanvraag.

Annuleren van een afspraak

Als u een afspraak af moet zeggen vragen wij u dat meer dan 24 uur van te voren te doen. Om op tijd te melden dat u een afspraak dient te verzetten zijn wij 24/7 bereikbaar. U kunt altijd inspreken op ons antwoordapparaat. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren afgezegd worden vergoedt de verzekering niet en dient u zelf te betalen. Het tarief hiervoor bij een BGGZ behandeling is € 87,-. Bij een SGGZ behandeling is het tarief € 105,-.

Wij hebben de volgende specialisaties in huis:

  • Psychotherapeut BIG
  • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
  • Klinisch Psycholoog BIG

Wij zijn lid van de volgende beroepsverenigingen: NIP, NVVP, LVE, ROEP, VGCT en VgCP.