Overige informatie

De cliënt aan het woord

Op dit moment wordt PKP Psychologen door cliënten beoordeeld met een 8! Dit is over de periode 1-1-2017 t/m 31-1-2017, gemeten met de CQI.

Professioneel netwerk

PKP Psychologen werkt in de regio samen met andere zorgverleners.

Met verschillende huisartspraktijken hebben we samenwerkingscontracten en geplande overlegmomenten. Daarnaast bezoeken we regelmatig onze verwijzers. Wanneer u als cliënt toestemming geeft, sturen we na intake en ook na afsluiting van de behandeling een bericht aan uw verwijzer. Ook telefonisch overleg behoort tot de mogelijkheden.

Ook zijn wij aangesloten bij Psyzorggroep Overgelder voor de samenwerking met psychologen in de regio.

Ook nemen wij deel aan GGZ Platform Achterhoek, waarin met verschillende organisaties binnen de zorg nagedacht wordt over de ontwikkelingen binnen ons zorgveld in de regio.

Privacy

PKP Psychologen is verplicht een aantal activiteiten uit te voeren die u wellicht ervaart als strijdig met uw privacy. Wij dienen scores op vragenlijsten aan te leveren aan een centrale database, waarbij de overheid garandeert dat dit versleuteld en geanonimiseerd gebeurd. Daarnaast dient er een DBC-code op onze factuur aan uw zorgverzekering te staan, die eventueel herleidbaar is tot de diagnose waarvoor u bij ons bent behandeld. Indien u dit niet wenst, maar wel wilt dat uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt, moet er een privacyverklaring door u ondertekend worden. Uw intaker zal u dit voorleggen.