Eerste afspraak

Wanneer u zich bij ons heeft aangemeld en de verwijsbrief heeft opgestuurd, wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek met een van de psychologen.

Voor aanvang van de eerste afspraak zullen wij u via de mail een klachtenvragenlijst toesturen. U wordt gevraagd om deze zo spoedig mogelijk in te vullen, zodat de psycholoog die het eerste gesprek doet, dat mee kan nemen in de beoordeling van uw klachten.

Het is belangrijk dat u contact opneemt met uw zorgverzekeraar voor aanvang van de behandeling om bij hen na te vragen of u in aanmerking komt voor vergoeding. Zie kopje tarieven voor meer informatie.

Belangrijk om mee te nemen naar uw eerste afspraak:
– identiteitsbewijs

De eerste afspraak is bedoeld om de klachten te inventariseren en samen te kijken naar een gepaste behandeling. Aan de hand van de eerste afspraak zal er in overleg met u een behandelplan opgesteld worden.

Wanneer u het pand binnenkomt, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte, de behandelaar zal u komen halen.

Het is belangrijk dat er sprake is van een klik tussen u en de behandelaar. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u dit aangeven bij de behandelaar zelf of via de secretaresse.

Wanneer u vragen heeft kunt u deze ook via de behandelaar of secretaresse stellen. U kunt binnen de aangegeven tijden natuurlijk altijd telefonisch contact met ons opnemen.