Aanmelden

U kunt zich uitsluitend telefonisch aanmelden.

Let op: Als u voor uw behandeling in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekering, moeten wij in het bezit zijn van een verwijsbrief van een arts. Deze brief kan rechtstreeks via zorgmail (jk.kobussen@zorgmail.nl) of fax (073-5210821) door de huisarts aan ons gestuurd worden. Ook kunt u de verwijsbrief via de post sturen: Spoorstraat 2, 5241 EG, Rosmalen of mailen naar info@pkp-psychologen.nl.

De verwijsbrief moet gedateerd zijn van voor aanvang behandeling en er moet duidelijk op de verwijsbrief vermeld staan of het gaat om een verwijzing naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ. Tevens dient er een DSM-classificatie (diagnose) op uw verwijzing te staan en dient de verwijzing getekend te zijn door de arts.