Psychologisch onderzoek

Het psychologisch onderzoek

Wij hebben in onze praktijk ook de mogelijkheid tot psychodiagnostisch onderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om u verder te helpen met uw behandeling of hulpvraag.

Elk psychologisch onderzoek is anders, omdat elke vraagstelling anders is. Meestal heeft uw behandelaar een bepaalde onderzoeksvraag die hij of zij beantwoord wil zien. Maar het kan ook zijn dat u zelf een vraag hebt. De vragen waarop het onderzoek zich richt, zullen bij de eerste afspraak met u worden besproken.

Er zijn verschillende manieren van onderzoek. De volgende methoden kunnen deel uitmaken van het onderzoek:

Interview

Een interview (gesprek) is voor de psycholoog een belangrijke manier om informatie te verzamelen en idee├źn over de oorzaak of achtergrond van uw klachten te vormen.

Vragenlijsten

Door het invullen van vragenlijsten kan een duidelijker beeld worden gevormd van bepaalde eigenschappen die u hebt en van uw klachten.

Intelligentieonderzoek

Het intelligentieonderzoek is bedoeld om een globaal beeld te krijgen van uw intellectuele capaciteiten. Tijdens de test wordt aan u gevraagd in een relatief korte tijd een aantal opgaven op te lossen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om rekenopdrachten, taal- of ruimtelijke taken.

Neuropsychologische screening

Indien nodig wordt er gekeken of u problemen hebt met onder andere het geheugen, de aandacht en concentratie of het planningsvermogen. Hiervoor worden speciale tests gebruikt.

Heteroanamnese

Vaak wordt er een gesprek met uw partner of familie gepland om de geschiedenis en de ontwikkeling van bepaalde klachten na te gaan.

Praktische gang van zaken

De tijdsduur van een onderzoek varieert. Een korter, screenend onderzoek duurt vaak een ochtend of een middag. Een uitgebreid onderzoek kost meer tijd en wordt over meerdere dagen worden verdeeld. Hierover worden duidelijke afspraken met u gemaakt. De resultaten van het onderzoek worden zorgvuldig beschreven in een psychologisch rapport. Dit rapport wordt allereerst met u besproken en zal vervolgens worden opgenomen in uw dossier, zodat het ter beschikking staat van uw behandelaar. Als u toestemming geeft kan hierover ook informatie aan uw huisarts worden verstrekt.

De kosten van een onderzoek worden alleen vergoed door uw zorgverzekering wanneer het de intentie is om een behandeling te starten in de SGGZ. Vanuit de BGGZ wordt psychologisch onderzoek niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Uw rechten

Wij houden ons bij het uitvoeren van een psychologisch onderzoek aan de regels voor de Geestelijke Gezondheidszorg (o.a. in de Wet BIG en de WGBO). Ook hebben wij ons verbonden aan de beroepsethiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hieronder valt bijvoorbeeld het beroepsgeheim.